Grå starr

Grå starr, katarakt,  är en sjukdom som oftast drabbar de äldre. När ögonlinsens celler dör blir de grå, vilket leder till att ljuset hindras från att nå näthinnan. Grå starr förekommer även på nyfödda barn, och det är väldigt viktigt att börja behandling direkt så barnet kan få en normal syn senare i livet. Symptom för grå starr är en väldigt långstam synnedsättning samt en stor ökning av ljuskänslighet.

I Sverige gör man runt  80 till 90 tusen operationer för att bota grå starr. Operationen görs genom att ersätta den naturliga ögonlinsen med en syntetlins, med andra namn IOL. Operationen tar från runt tio till tjugo minuter under lokalbedövning av ögat med hjälp av ögondroppar.

Grå starr/katarakt symptom
Om man inte behandlar grå starr så är din syn i stor fara. En förlust av synskärpan brukar noteras först av den drabbade. Kontrastkänsligheten går också förlorad, vilket betyder att konturer, skuggor samt färgseendet blir mindre levande. Det drabbade ögat kommer även ha en frånvarande ”röd reflex”. I högriskgrupper såsom diabetiker, kan det vara lämpligt att söka läkarutlåtande om ett ”halo” av ljus kan iakttas kring gatubelysningar på natten, särskilt om detta fenomen enbart verkar vara begränsad till ena ögat.

Orsaker till grå starr/katarakt

Det finns många skäl till grå starr. Bland annat långvarig exponering för ultraviolett ljus, exponering för strålning, sekundära effekter av sjukdomar som diabetes, högt blodtryck och hög ålder. Alla de orsaker bidrar till att linsens celler sakta börjar dö. Genetiska faktorer är ofta en orsak till medfödd grå starr, har någon i familjen grå starr så är risken större för dig att få det också.

Grå starr kan också orsakas av en ögonskada eller fysiskt trauma. En studie bland piloter visade att kommersiella piloter har tre gånger större risk att utveckla grå starr än personer med andra jobb. Detta tros ha orsakats av alltför hög exponering för strålning som kommer från yttre rymden. Grå starr är också vanligt hos personer som utsätts för infraröd strålning, såsom glasblåsare. Exponering för mikrovågsstrålning kan orsaka grå starr. Grå starr kan även orsakas av jodbrist.